Spring til indhold

Talentlinjer på Odense Musikskole

Vores særligt talentfulde elever kan blive en del af talentlinjerne klassisk, rytmisk eller produktion.

Foto af elever fra klassisk talentlinje december 2019
Elever fra Klassisk Talentlinje efter juleafslutningskoncerten

På Odense Musikskole tilbyder vi et antal af vores særligt talentfulde elever at indgå i et talentudviklingsforløb på enten klassisk, rytmisk eller produktion talentlinje. På Talentlinjerne tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs behov og musikalske udvikling.

 

Vores talentlinjeelever forventes at udfylde en bærende rolle på musikskolens sammenspilshold, orkestre, bands og ensembler for der igennem at virke motiverende for de øvrige elever og for hele holdets musikalske udvikling. 

 

Der er frist for tilmelding til optagelsesprøverne fredag den 19. april 2024.

 

Tilmelding til optagelsesprøve foregår via dette link: Tilmeld dig til optagelsesprøve på talentlinjerne her

 

Fælles fynske musiklørdage

Udover talentaktiviteterne på Odense Musikskole får eleverne tilbud om at deltage i 6 årlige fælles fynske musiklørdage

På de fælles fynske musiklørdage mødes talentelever fra hele Fyn og laver fælles aktiviteter. Der arbejdes primært med sammenspil, gruppeinstruktioner, musiksociale aktiviteter samt stævneaktiviteter i instrumentgrupper.

 

Det er frivilligt, men vores talentlinjeelever opfordres til at deltage i de fælles fynske musiklørdage. Ved deltagelse forpligter man sig til at komme alle 6 gange.

 

I sæson 2023-2024 finder de fælles fynske musiklørdage sted på følgende lørdage:

 • 30. september 2023
 • 28. oktober 2023
 • 25. november 2023
 • 27. januar 2024
 • 24. februar 2024
 • 16. marts 2024

 

I sæson 2024-2025 finder de fælles fynske musiklørdage sted på følgende lørdage:

 • 28. september 2024
 • 26. oktober 2024
 • 30. november 2024
 • 25. januar 2025
 • 22. februar 2025
 • 15. marts 2025

 

Talentlinjer på Odense Musikskole

På Odense Musikskole optages eleverne på talentlinjerne efter indstilling fra instrumentallæreren samt en efterfølgende optagelsesprøve. Eleverne optages for ét år ad gangen og skal til fornyet optagelsesprøve hvert år. Der er et begrænset antal pladser, og eleverne optages ud fra en samlet vurdering af elevens musikalitet.

Produktion Talent+

På produktionslinjen kan du få undervisning i sangskrivning, klassisk komposition og emol (elektronisk musik- og lydkunst).

Som elev på Produktion Talent+ får du 40 min. hovedfagsundervisning om ugen (solo), hørelære 45 min. om ugen på hold og undervisning i musikproduktion, musikteknologi eller kompositionsteori 45 min. om ugen på hold. Du skal derudover deltage i 2 årlige fælles talenttorsdage og koncertaktiviteter på musikskolen. 

 

Der er optagelsesprøve på Produktion Talent+ tirsdag 14. maj 2024.

 

Rytmisk Talent+

Som elev på Rytmisk Talent+ får du 40 min. hovedfagsundervisning om ugen (solo). Du skal spille med i et af musikskolens bands eller musikskolens bigband og gå til hørelære på hold 45 min. om ugen. Du skal derudover deltage i 2 årlige fælles talenttorsdage og koncertaktiviteter på musikskolen.

Du har mulighed for at tilkøbe undervisning i rytmisk brugsklaver.

 

Der er optagelsesprøve på Rytmisk Talent+ onsdag 8. maj 2024 (og evt. også den 7. maj, hvis der er mange tilmeldt).

 

Klassisk Talent+

Som elev på Klassisk Talent+ får du 40 min. hovedfagsundervisning om ugen (solo), hørelære på hold i 45 min. om ugen og sammenspil i relevant orkester/gruppe. Du skal derudover deltage i 2 årlige fælles talenttorsdage og koncertaktiviteter på musikskolen.

Du har mulighed for at tilkøbe undervisning i klaver.

 

Der er optagelsesprøve på Klassisk Talent+ mandag 6. maj 2024.

 

  

Pris for talentlinje

Som elev på talentlinjen betaler man samme pris for undervisning som andre elever i musikskolen (i sæson 2024-2025 koster det 640 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i adm.gebyr).

Der kan ansøges om delvis økonomisk friplads, hvilket svarer til halv pris beroende på husstandsindkomsten.

 

Hvis du vil vide mere om talentlinjerne, kan du kontakte Katrine Grann fra musikskolens kontor på mail: kag@odense.dk