Talentlinjer

Vores særligt talentfulde elever kan blive en del af klassisk, rytmisk eller produktion talentlinje.

Elever fra klassisk talentlinje foråret 2018

På Odense Musikskole tilbyder vi et antal af vores særligt talentfulde elever at indgå i et talentudviklingsforløb på enten klassisk, rytmisk eller produktion talentlinje. På Talentlinjerne tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs behov og musikalske udvikling.

Vores talentlinjeelever forventes at udfylde en bærende rolle på musikskolens sammenspilshold, orkestre, bands og ensembler for der igennem at virke motiverende for de øvrige elever og for hele holdets musikalske udvikling. 

Det er derudover obligatorisk at deltage i 6 årlige fælles fynske talentlørdage:

  • 29. september 2018
  • 27. oktober 2018
  • 17. november 2018
  • 23. februar 2019
  • 30. marts 2019
  • 27. april 2019

 

På de fælles fynske talentlørdag mødes talentelever fra hele Fyn og laver fælles aktiviteter. Der arbejdes primært med sammenspil, gruppeinstruktioner og musiksociale aktiviteter. 

 

Talentlinjer på Odense Musikskole

På Odense Musikskole optages eleverne på talentlinjerne efter indstilling fra instrumentallæreren samt en efterfølgende optagelsesprøve. Eleverne optages for ét år af gangen og skal til fornyet optagelsesprøve hvert år. Der er et begrænset antal pladser, og eleverne optages ud fra en samlet vurdering af elevens musikalitet.

Produktion Talent+

Som elev på Produktion Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (solo), og fællesfag 90 min. om ugen (kursusform, fx musikteknologi, notationsteknik, tekst og vokal, performance, musikkendskab). Du kan deltage i koncertaktiviteter og har mulighed for tilkøb af klaver- eller guitarundervisning som 2. fag.
Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve den 16. april 2018.
Der er optagelsesprøve på Produktion Talent+ tirsdag den 8. maj 2018 kl. 16.00-21.00.

Find Produktion Talent+ brochure 2018/2019 her

 

Rytmisk Talent+

Som elev på Rytmisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen. Derudover skal du spille med i et af musikskolens bands eller musikskolens big band.

Du har mulighed for - mod ekstra betaling - at modtage undervisning på hold i rytmisk brugsklaver (kun for elever som ikke spiller klaver i forvejen).
Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve den 13. april 2018.
Der er optagelsesprøve på Rytmisk Talent+ tirsdag den 15. maj 2017 (og evt. også 16. maj, hvis der er mange tilmeldt).

Find Rytmisk Talent+ brochure 2018/2019 her

 

Klassisk Talent+

Som elev på Klassisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (solo), hørelære på hold i 45 min. om ugen, sammenspil i relevant orkester/gruppe, koncertaktiviteter og mulighed for klaverundervisning (mod ekstrabetaling).
Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve den 19. april 2018.
Der er optagelses- og standpunktsprøve på Klassisk Talent+ tirsdag den 8. maj 2018.

Find Klassisk Talent+ brochure 2018/2019 her

 

Pris for talentlinje

Som elev på talentlinjen betaler man samme pris for undervisning som andre elever i musikskolen. For sæson 2018/2019 udgør elevbetaling i alt 6.645 kr. Der kan ansøges om delvis økonomisk friplads, hvilket svarer til halv pris beroende på husstandsindkomsten.