Spring til indhold

Talentlinjer på Odense Musikskole

Vores særligt talentfulde elever kan blive en del af talentlinjerne klassisk, rytmisk eller produktion.

Elever fra Klassisk Talentlinje
Elever fra klassisk talentlinje foråret 2018

På Odense Musikskole tilbyder vi et antal af vores særligt talentfulde elever at indgå i et talentudviklingsforløb på enten klassisk, rytmisk eller produktion talentlinje. På Talentlinjerne tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs behov og musikalske udvikling.

Vores talentlinjeelever forventes at udfylde en bærende rolle på musikskolens sammenspilshold, orkestre, bands og ensembler for der igennem at virke motiverende for de øvrige elever og for hele holdets musikalske udvikling. 

Det er derudover obligatorisk at deltage i 6 årlige fælles fynske talentlørdage

I sæson 2019-2020 finder de fælles fynske talentlørdage sted på følgende dage:

  • 28. september 2019
  • 26. oktober 2019
  • 30. november 2019
  • 29. februar 2020
  • 28. marts 2020
  • 25. april 2020

  På de fælles fynske talentlørdage mødes talentelever fra hele Fyn og laver fælles aktiviteter. Der arbejdes primært med sammenspil, gruppeinstruktioner og musiksociale aktiviteter. 

   

  Talentlinjer på Odense Musikskole

  På Odense Musikskole optages eleverne på talentlinjerne efter indstilling fra instrumentallæreren samt en efterfølgende optagelsesprøve. Eleverne optages for ét år af gangen og skal til fornyet optagelsesprøve hvert år. Der er et begrænset antal pladser, og eleverne optages ud fra en samlet vurdering af elevens musikalitet.

  Produktion Talent+

  Som elev på Produktion Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (soloundervisning), og fællesfag 90 min. om ugen (kursusform, fx musikteknologi, notationsteknik, tekst og vokal, performance, musikkendskab). Du kan deltage i koncertaktiviteter og har mulighed for tilkøb af klaver- eller guitarundervisning som 2. fag.
  Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve den 1. april 2019.
  Der er optagelsesprøve på Produktion Talent+ tirsdag den 7. maj 2019 kl. 16.00-21.00.

  Find Produktion Talent+ brochure 2019/2020 her

   

  Rytmisk Talent+

  Som elev på Rytmisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen. Derudover skal du spille med i et af musikskolens bands eller musikskolens big band.

  Du har mulighed for - mod ekstra betaling - at modtage undervisning på hold i rytmisk brugsklaver (kun for elever som ikke spiller klaver i forvejen).
  Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve den 8. april 2019.
  Der er optagelsesprøve på Rytmisk Talent+ torsdag den 16. maj 2019 (og evt. også tirsdag 21. maj, hvis der er mange tilmeldt).

  Find Rytmisk Talent+ brochure 2019/2020 her

   

  Klassisk Talent+

  Som elev på Klassisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (solo), hørelære på hold i 45 min. om ugen, sammenspil i relevant orkester/gruppe, koncertaktiviteter og mulighed for klaverundervisning (mod ekstrabetaling).
  Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve den 8. april 2019.
  Der er optagelsesprøve på Klassisk Talent+ tirsdag den 7. maj 2019.

  Find Klassisk Talent+ brochure 2019/2020 her

   

  Pris for talentlinje

  Som elev på talentlinjen betaler man samme pris for undervisning som andre elever i musikskolen. For sæson 2019/2020 udgør elevbetaling i alt 6.689 kr. Der kan ansøges om delvis økonomisk friplads, hvilket svarer til halv pris beroende på husstandsindkomsten.

  Odense Musikskole
  • Danmarksgade 10
  • 5000 Odense C
  • Telefon: 6375 8595