Spring til indhold

Talentlinjer på Odense Musikskole

Vores særligt talentfulde elever kan blive en del af talentlinjerne klassisk, rytmisk eller produktion.

Elever fra Klassisk Talentlinje
Elever fra klassisk talentlinje foråret 2018

På Odense Musikskole tilbyder vi et antal af vores særligt talentfulde elever at indgå i et talentudviklingsforløb på enten klassisk, rytmisk eller produktion talentlinje. På Talentlinjerne tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs behov og musikalske udvikling.

Vores talentlinjeelever forventes at udfylde en bærende rolle på musikskolens sammenspilshold, orkestre, bands og ensembler for der igennem at virke motiverende for de øvrige elever og for hele holdets musikalske udvikling. 

Der er derudover tilbud om at deltage i 6 årlige fælles fynske talentlørdage

På de fælles fynske talentlørdage mødes talentelever fra hele Fyn og laver fælles aktiviteter. Der arbejdes primært med sammenspil, gruppeinstruktioner og musiksociale aktiviteter.

I sæson 2020-2021 vil det være frivilligt at deltage i de fælles fynske talentlørdage. Talentlinjeeleverne opfordres til at deltage, og man forpligter sig til at komme alle 6 gange.

I sæson 2020-2021 finder de fælles fynske talentlørdage sted på følgende dage:

  • 26. september 2020
  • 31. oktober 2020
  • 28. november 2020
  • 27. februar 2021
  • 20. marts 2021
  • 24. april 2021

   

  Talentlinjer på Odense Musikskole

  På Odense Musikskole optages eleverne på talentlinjerne efter indstilling fra instrumentallæreren samt en efterfølgende optagelsesprøve. Eleverne optages for ét år ad gangen og skal til fornyet optagelsesprøve hvert år. Der er et begrænset antal pladser, og eleverne optages ud fra en samlet vurdering af elevens musikalitet.

  Produktion Talent+

  Som elev på Produktion Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (soloundervisning), hørelære 45 minutter om ugen og samarbejde med sammenspilshold/orkester hver uge. Du kan deltage i ca. 6 årlige fælles talent-torsdage og koncertaktiviteter og har mulighed for tilkøb af klaver- eller guitarundervisning som 2. fag.

  Der er optagelsesprøve på Produktion Talent+ i juni måned 2020.

  Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve via blanketten i nedenstående brochure den 1. maj 2020 (udskudt fra 20. april pga. corona).

   

  Rytmisk Talent+

  Som elev på Rytmisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen. Derudover skal du spille med i et af musikskolens bands eller musikskolens bigband, gå til hørelære på hold 45 min. om ugen, deltage i ca. 6 årlige fælles talent-torsdage og forskellige koncertaktiviteter.

  Du har mulighed for at tilkøbe undervisning i rytmisk brugsklaver.

  Der er optagelsesprøve på Rytmisk Talent+ onsdag den 24. juni 2020.

  Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve via blanketten i nedenstående brochure den 1. maj 2020 (udskudt fra 20. april pga. corona).

   

  Klassisk Talent+

  Som elev på Klassisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (solo), hørelære på hold i 45 min. om ugen, sammenspil i relevant orkester/gruppe, ca. 6 årlige fælles talent-torsdage, koncertaktiviteter og mulighed for klaverundervisning (mod ekstrabetaling).

  Der er optagelsesprøve på Klassisk Talent+ mandag den 22. juni 2020.

  Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve via blanketten i nedenstående brochure den 1. maj 2020 (udskudt fra 20. april pga. corona).

   

  Pris for talentlinje

  Som elev på talentlinjen betaler man samme pris for undervisning som andre elever i musikskolen.

  Der kan ansøges om delvis økonomisk friplads, hvilket svarer til halv pris beroende på husstandsindkomsten.