Spring til indhold

Talentlinjer på Odense Musikskole

Vores særligt talentfulde elever kan blive en del af talentlinjerne klassisk, rytmisk eller produktion.

Foto af elever fra klassisk talentlinje
Elever fra Klassisk Talentlinje efter juleafslutningskoncerten

På Odense Musikskole tilbyder vi et antal af vores særligt talentfulde elever at indgå i et talentudviklingsforløb på enten klassisk, rytmisk eller produktion talentlinje. På Talentlinjerne tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs behov og musikalske udvikling.

 

Vores talentlinjeelever forventes at udfylde en bærende rolle på musikskolens sammenspilshold, orkestre, bands og ensembler for der igennem at virke motiverende for de øvrige elever og for hele holdets musikalske udvikling. 

 

Fælles fynske musiklørdage

Udover talentaktiviteterne på Odense Musikskole får eleverne tilbud om at deltage i 6 årlige fælles fynske musiklørdage

På de fælles fynske musiklørdage mødes talentelever fra hele Fyn og laver fælles aktiviteter. Der arbejdes primært med sammenspil, gruppeinstruktioner, musiksociale aktiviteter samt stævneaktiviteter i instrumentgrupper.

 

Det er frivilligt, men vores talentlinjeelever opfordres til at deltage i de fælles fynske musiklørdage. Ved deltagelse forpligter man sig til at komme alle 6 gange.

 

I sæson 2022-2023 finder de fælles fynske musiklørdage sted på følgende lørdage:

  • 24. september 2022
  • 29. oktober 2022
  • 26. november 2022
  • 25. februar 2023
  • 25. marts 2023
  • 29. april 2023

 

Talentlinjer på Odense Musikskole

På Odense Musikskole optages eleverne på talentlinjerne efter indstilling fra instrumentallæreren samt en efterfølgende optagelsesprøve. Eleverne optages for ét år ad gangen og skal til fornyet optagelsesprøve hvert år. Der er et begrænset antal pladser, og eleverne optages ud fra en samlet vurdering af elevens musikalitet.

Produktion Talent+

Som elev på Produktion Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (soloundervisning), hørelære 45 minutter om ugen og samarbejde med sammenspilshold/orkester hver uge. Du kan deltage i 4 årlige fælles talent-torsdage og koncertaktiviteter og har mulighed for tilkøb af klaver- eller guitarundervisning som 2. fag.

 

Der er optagelsesprøve på Produktion Talent+ tirsdag 10. maj 2022.

 

Læs mere i brochuren om Produktion Talentlinjen her

 

Rytmisk Talent+

Som elev på Rytmisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen. Derudover skal du spille med i et af musikskolens bands eller musikskolens bigband, gå til hørelære på hold 45 min. om ugen, deltage i 4 årlige fælles talent-torsdage og forskellige koncertaktiviteter.

Du har mulighed for at tilkøbe undervisning i rytmisk brugsklaver.

 

Der er optagelsesprøve på Rytmisk Talent+ onsdag 11. maj 2022.

 

Læs mere i brochuren om Rytmisk Talentlinje her

 

Klassisk Talent+

Som elev på Klassisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (solo), hørelære på hold i 45 min. om ugen, sammenspil i relevant orkester/gruppe, 4 årlige fælles talent-torsdage, koncertaktiviteter og mulighed for klaverundervisning (mod ekstrabetaling).

 

Der er optagelsesprøve på Klassisk Talent+ mandag 9. maj 2022.

 

Der var frist for tilmelding til optagelsesprøverne den 22. april 2022. Vi åbner op for tilmelding igen til næste forår.

Læs mere i brochuren om Klassisk Talentlinje her

 

 

Pris for talentlinje

Som elev på talentlinjen betaler man samme pris for undervisning som andre elever i musikskolen (i sæson 2022-2023 koster det 596 kr. pr. rate/måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i adm.gebyr).

Der kan ansøges om delvis økonomisk friplads, hvilket svarer til halv pris beroende på husstandsindkomsten.

 

Hvis du vil vide mere om talentlinjerne, kan du kontakte Katrine Grann fra musikskolens kontor på mail: kag@odense.dk