Spring til indhold

Talentlinjer på Odense Musikskole

Vores særligt talentfulde elever kan blive en del af talentlinjerne klassisk, rytmisk eller produktion.

Elever fra Klassisk Talentlinje
Elever fra klassisk talentlinje foråret 2018

På Odense Musikskole tilbyder vi et antal af vores særligt talentfulde elever at indgå i et talentudviklingsforløb på enten klassisk, rytmisk eller produktion talentlinje. På Talentlinjerne tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs behov og musikalske udvikling.

Vores talentlinjeelever forventes at udfylde en bærende rolle på musikskolens sammenspilshold, orkestre, bands og ensembler for der igennem at virke motiverende for de øvrige elever og for hele holdets musikalske udvikling. 

Det er derudover obligatorisk at deltage i 6 årlige fælles fynske talentlørdage

På de fælles fynske talentlørdage mødes talentelever fra hele Fyn og laver fælles aktiviteter. Der arbejdes primært med sammenspil, gruppeinstruktioner og musiksociale aktiviteter.

I sæson 2019-2020 finder de fælles fynske talentlørdage sted på følgende dage:

  • 28. september 2019
  • 26. oktober 2019
  • 30. november 2019
  • 29. februar 2020
  • 28. marts 2020
  • 25. april 2020

  I sæson 2020-2021 vil det være frivilligt at deltage i de fælles fynske talentlørdage. Talentlinjeeleverne opfordres til at deltage, og man forpligter sig til at komme alle 6 gange.

  I sæson 2020-2021 finder de fælles fynske talentlørdage sted på følgende dage:

   • 26. september 2020
   • 31. oktober 2020
   • 28. november 2020
   • 27. februar 2021
   • 20. marts 2021
   • 24. april 2021

    

   Talentlinjer på Odense Musikskole

   På Odense Musikskole optages eleverne på talentlinjerne efter indstilling fra instrumentallæreren samt en efterfølgende optagelsesprøve. Eleverne optages for ét år ad gangen og skal til fornyet optagelsesprøve hvert år. Der er et begrænset antal pladser, og eleverne optages ud fra en samlet vurdering af elevens musikalitet.

   Produktion Talent+

   Som elev på Produktion Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (soloundervisning), hørelære 45 minutter om ugen og samarbejde med sammenspilshold/orkester hver uge. Du kan deltage i ca. 6 årlige fælles talent-torsdage og koncertaktiviteter og har mulighed for tilkøb af klaver- eller guitarundervisning som 2. fag.

   Der er optagelsesprøve på Produktion Talent+ tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19.00-21.00.

   Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve via blanketten i nedenstående brochure den 20. april 2020.

   Find Produktion Talent+ brochure 2020/2021 her

    

   Rytmisk Talent+

   Som elev på Rytmisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen. Derudover skal du spille med i et af musikskolens bands eller musikskolens bigband, gå til hørelære på hold 45 min. om ugen, deltage i ca. 6 årlige fælles talent-torsdage og forskellige koncertaktiviteter.

   Du har mulighed for at tilkøbe undervisning i rytmisk brugsklaver.

   Der er optagelsesprøve på Rytmisk Talent+ tirsdag den 19. maj 2020 (og evt. også onsdag 20. maj, hvis der er mange tilmeldt).

   Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve via blanketten i nedenstående brochure den 20. april 2020.

   Find Rytmisk Talent+ brochure 2020/2021 her

    

   Klassisk Talent+

   Som elev på Klassisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (solo), hørelære på hold i 45 min. om ugen, sammenspil i relevant orkester/gruppe, ca. 6 årlige fælles talent-torsdage, koncertaktiviteter og mulighed for klaverundervisning (mod ekstrabetaling).

   Der er optagelsesprøve på Klassisk Talent+ mandag den 18. maj 2020.

   Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve via blanketten i nedenstående brochure den 20. april 2020.

   Find Klassisk Talent+ brochure 2020/2021 her

    

   Pris for talentlinje

   Som elev på talentlinjen betaler man samme pris for undervisning som andre elever i musikskolen.

   Der kan ansøges om delvis økonomisk friplads, hvilket svarer til halv pris beroende på husstandsindkomsten.