Spring til indhold

Tilmelding

Du skal til optagelsesprøve for at blive optaget på MGK.

Ung mand ved flygel

Tilmeldingen til MGK er landsdækkende og foregår via hjemmesiden: www.musikalskgrundkursus.dk


Der er tilmelding én gang om året i slutningen af januar.


Du kommer til optagelsesprøve på det MGK-center, du har valgt som 1. prioritet.

Odense Musikskole
  • Danmarksgade 10
  • 5000 Odense C
  • Telefon: 6375 8595