Spring til indhold

Tidligere projekter og aktiviteter

Odense Musikskole laver meget andet end soloundervisning.

Børnehavebørn griner

Hvert år søger Odense Musikskole fonde, så vi kan være en musikalsk katalysator, som giver så mange børn som muligt fællesskabsfølelse ved at deltage i et musikalsk læringsmiljø.

Vi har fx fået penge fra:

A.P. Møller Fonden

Opkvalificering af musikundervisning

I samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune fik vi 2,1 mill. kr. til at to lærere og én pædagog fra samtlige folkeskoler i Odense dannede et team med én lærer fra Odense Musikskole. De fire var så på kursus og planlagde og evaluerede undervisningen i to folkeskoleklasser sammen via co-teaching metoden.

 

Se filmen om A.P. Møller-projektet her

Se videoen om "Co teaching i musikundervisning - et samarbejde mellem folkeskole og musikskole".

 

Når du klikker på videoerne, bliver du ført over på YouTubes platform (vær opmærksom på cookies).

 

Klip fra video om A.P. Møller projekt, Odense Musikskole

 

Slots- og Kulturstyrelsen

Musikklassen

Vi fik 400.000 kr. af Slots- og Kulturstyrelsen til en forsøgsordning med musik som valgfag for Odense Kommunes 7.-9. klasser. Til sæson 2019/2020 har Musikskolen endnu engang fået 150.000 kr., så Musikklassen kan fortsætte endnu et år.

 

Fra talent til entreprenørskab – et tværæstetisk talentmiljø

Vi har fået 200.000 kr. til et projekt, hvor vi sammen med Balletskolen, Elite Teater og Det Fynske Kunstakademi over en periode på to år vil afvikle Culture Camps for unge talentfulde kunst- og kulturinteresserede unge.

 

Produktion Talent+

Over de seneste par år ar vi modtaget bevillinger på i alt 150.000 kr. til at oprette en talentlinje for produktionsmusik (klassisk komposition, sangskrivning, elektronisk musik- og lydkunst). Læs mere om talentlinjen her.

 

Statens Kunstfonds Huskunstnerordning

Vi har modtaget støtte på 23.000 kr. til projektet ”Eventyret om efteråret der forsvandt,” som blev gennemført på Korup Skole i foråret 2019 med komponist Cecilie Strange.
Vi har også fået 23.000 kr. i støtte til projektet ”Lyduniverset sanset med børneører,” som afvikles i 2 børnehuse i foråret i 2019 med komponist Kristine Bjørg Markussen.

 

Odense Kommunes pulje ”Generationspagten”

Børn og ældre synger sammen

Vi modtog støtte på 29.000 kr. til at vores musikpædagoger kunne lave musikalske aktiviteter med børnene i to børnehuse i Odense nogle formiddage i efteråret 2018. Projektet kulminerede med et fællesarrangement i et aktivitetshus i nærmiljøet, hvor børnene mødtes med deres bedsteforældre og ældre fra lokalområdet til fællessang og hyggeligt samvær omkring musikalske aktiviteter.

 

TrygFonden

Musik på tværs

Vi har fået 330.000 kr. i støtte til at lave musik med børn med særlige behov i tre daginstitutioner i Odense: Enghaveskolens Børnehave, Specialbørnehaven Platanhaven og Institution Åløkke-Provstegård.
Læs mere om projektet "Musik på Tværs" her

 

Odense Kommune – Den åbne skole-puljen

Musik i skolen: "Udtryk/Aftryk"

Vi har fået 40.000 kr. til et projekt, som gennemføres på Højmeskolen i foråret 2019.

 

Det Fynske Forårsstævne

Vi har fået knap 24.000 kr. til at afvikle et kæmpe korstævne for 500 børn fra 14 forskellige skoler i Odense. Stævnet blev gennemført fredag 8. marts 2019 i Odense Idrætshal med korleder Anders Møller og hans skønne materiale "Go'e sange...dejlige at synge."


A.P. Møller Fonden, Frimodt-Heineke Fonden, Nordeafonden og Tuborgfondet

Instrumenter til Risingstrygerne

Vi har fået i alt 115.000 kr. til indkøb af instrumenter til ”Risingstrygerne,” som er et nyoprettet strygeorkester for elever i 2.-5. klasse. Orkestret øver sammen hver mandag på Risingskolen, og det er åbent for alle interesserede elever fra 2.-5. klasse, som har lyst til at spille bratsch, cello, kontrabas eller violin.
Du kan læse mere om orkestret og tilmelde dig her

Hvis du søger noget, som du ikke kan finde, kan du kontakte musikskolen kontor.