Spring til indhold

Musikundervisning for alle

På Odense Musikskole har vi musikundervisning for børn med særlige behov.

Alle kan have glæde af at gå til musik, og det gælder ikke mindst børn med særlige behov.

 

 

Odense Musikskole tilbyder undervisning til alle

Alle børn og unge mellem 0-25 år i Odense Kommune kan gå i Odense Musikskole.

  • Musikken er følelsernes sprog - det giver os mulighed for at kommunikere på et helt andet plan end det sproglige.
  • Musik giver barnet en kanal til at udtrykke sine følelser.
  • Barnets motoriske udvikling styrkes gennem udtrykket på instrumenter og via kroppen samt gennem stimulering af stemmen.
  • At gå til musik er en unik læringsmulighed, hvor alle sanser kommer i spil.
  • Musik er kontaktskabende og inkluderende.
  • Musik udvikler sproget, selvværdet, selvtilliden, sociale kompetencer og meget, meget mere.
  • Musik skaber glæde og samhørighed og giver en oplevelse af at være en del af et fællesskab.

 

 

Hvordan foregår undervisningen?

Instrumenter inddrages i undervisningen i det omfang, det passer til eleven. Undervisningens form og indhold varierer fra lærer til lærer, og der tages hensyn til barnets individuelle udvikling, ønsker og behov. Undervisningen er tilrettelagt som solo-undervisning i 20-25 min. pr. uge, samtidig med at vi tilstræber at opbygge musikalske læringsmiljøer, der giver mening for de enkelte elever.

 

 
Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen foregår på en række skoler i Odense afhængig af lærerønske og elevtilslutning bl.a. musikskolen i Danmarksgade 10, Enghaveskolen, Holluf Pile Skole, Hunderupskolen, Højmeskolen, Lumby Skole, Nørrebjergskolen, Risingskolen og Tarup Skole.
 
Forældre kan evt. deltage i undervisningen sammen med barnet.

 

Kom direkte til tilmelding her