Spring til indhold

Musikskolens Brugerråd

Brugerrådet skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem musikskolen, folkeskolen, øvrige samarbejdspartnere samt forældrene til musikskolens elever.

Brugerrådets opgaver og ansvar

Brugerrådet har over for Børn- og Ungeudvalget det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang Børn- og Ungeudvalget træffer bestemmelse herom.

Hvis du har tips og idéer til brugerrådet og dets arbejde, er du altid velkommen til at kontakte formanden.

 

Her kan du læse musikskolens vedtægter

Her kan du læse brugerrådets forretningsorden

 

Brugerrådets medlemmer

  • Derudover deltager 2 elever fra MGK Fyn som elevrepræsentanter.

 

I øjeblikket er der to pladser som forældrerepræsentanter vakant - kontakt musikskoleleder Uffe Most på mail umo@odense.dk, hvis du vil høre mere om opgaven som brugerrådsmedlem.

 

Bemærk: Mail er ikke sikker kommunikation. Hvis du vil sende fortrolige/følsomme oplysninger, så kontakt Brugerrådet via sikker mail gennem musikskolens Digital Post.