Spring til indhold

Priser og betaling for musikundervisning

Her kan du se, hvad det koster at gå i musikskolen.

Dekorationsbillede

Priser for undervisning i sæson 2022-2023

Pris for SOLO-undervisning (Instrument SOLO)

596 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for HOLD-undervisning (Instrument HOLD)

288 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for Kor / hørelære / Spil i Band / Snurretop / sammenspil

134 kr. pr. måned i 9 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for Musikklasse

134 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for Musikalsk legestue om lørdagen

442 kr. for et forløb med 8 undervisningsgange i foråret eller efteråret

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Priser for undervisning i sæson 2023-2024

 

Pris for SOLO-undervisning (Instrument SOLO)

618 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for HOLD-undervisning (Instrument HOLD)

298 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for Kor / hørelære / Spil i Band / Snurretop / sammenspil

138 kr. pr. måned i 9 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for Musikklasse

138 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for Musikalsk legestue om lørdagen

458 kr. for et forløb med 8 undervisningsgange i foråret eller efteråret

 

Der kan derudover være deltagerbetaling på enkelte arrangementer i løbet af året fx orkesterstævne, TIVOLI-tur og rytmisk sammenspilsdag.

 

Søskenderabat og flerfagsrabat

Der er søskenderabat ved Instrument SOLO- og Instrument HOLD-undervisning (rabat i alt 154 kr. pr. måned). Der er flerfagsrabat på 154 kr. pr. måned, hvis man går til mere end et undervisningstilbud (Instrument SOLO og/eller Instrument HOLD).

Det er gratis at deltage i musikskolens øvrige større fælles musik-tilbud (fx kor, hørelære, Spil i Band, Snurretop, band, orkester), når man betaler for Instrument SOLO- eller Instrument HOLD-undervisning.

Delvis økonomisk friplads

Delvis økonomisk friplads betyder, at man får nedsat sin elevbetaling med 50%. Man kan få bevilget delvis økonomisk friplads, hvis den samlede årlige husstandsindkomst er under 386.641 kr. Vær opmærksom på at det er den samlede husstandsindkomst, altså for alle over 18 år i husstanden, som skal indgå i beregningen. 

Husk at der skal søges i begyndelsen af hver sæson, da den delvise friplads ikke overføres automatisk fra den tidligere sæson.

Søges der om friplads efter sæsonstart, vil fripladsen først træde i kraft fra næste opkrævning. Fripladsordningen er altså ikke med tilbagevirkende kraft. Kontakt musikskolens kontor for yderligere informationer.

Søg om delvis økonomisk friplads ved at indsende din seneste årsopgørelse eller anden dokumentation for indtægt via musikskolens Digital Post.

 

Opkrævning af betaling for undervisning

Betaling for undervisning sker via Odense Kommune på de indbetalingskort, der fremsendes til din e-boks. De kan betales i pengeinstitutter eller på posthuset, og der er mulighed for at tilmelde betalingerne til PBS. Elevbetaling opkræves på 1, 9 eller 11 rater for en hel sæson, og første rate er pålagt et administrationsgebyr på 100 kr. I administrationsgebyret er medregnet bidrag til fx CopyDan og KODA.

 

Praksis for tilbagebetaling af aflyst undervisning

Når undervisningsåret er gået, opgør musikskolen antallet af undervisningsgange.

Hvis der er tale om ekstraordinært stort lærerfravær i løbet af året (fx ved længerevarende sygdom), kan der blive tale om en refusion. Der udbetales dog kun refusion, såfremt der ikke er sat en vikar på undervisningen.

 

Sæsonlængde og antal undervisningsgange

Musikskolens undervisning er med enkelte undtagelser placeret inden for de uger, hvor der er undervisning i folkeskolerne jævnfør Odense Kommunes ferieår.

Instrumentalundervisningen begynder typisk den første uge, hvor skolerne har undervisning.

Sammenspilsundervisningen begynder typisk i slutningen af august eller starten af september.

Den første uge af januar (uge1) er der ingen undervisning pga. fælleskursus for alle lærerne. Den sidste uge af folkeskolernes skoleår i juni (ugen inden skolernes sommerferie) er der ingen undervisning pga. skemalægning til den kommende sæson.

Instrumentalundervisningen (Instrument SOLO og Instrument HOLD) finder sted minimum 35 gange afhængig af ugedag (det kan variere på grund af helligdage).

Sammenspilsundervisningen (fx kor, hørelære, orkester mm.) finder sted 29-31 gange tilsvarende afhængig af ugedag.

Undervisningen kan omlægges, så eleverne deltager i fælles undervisning, projekter og koncerter enkelte gange om året i stedet for den ugentlige lektion.