Spring til indhold

Priser og betaling for musikundervisning

Her kan du se, hvad det koster at gå i musikskolen.

Dekorationsbillede

Priser for undervisning i sæson 2021-2022

PLUS-undervisning (solo): 585 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

BASIS-undervisning (hold): 281 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Kor / hørelære / Spil i Band / Snurretop / sammenspil: 129 kr. pr. måned i 9 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Musikklasse: 129 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Musikalsk legestue om lørdagen: 433 kr. for et forløb med 8 undervisningsgange

 

Der er søskenderabat ved PLUS- og BASIS-undervisning. Der er flerfagsrabat, hvis man går til mere end et undervisningstilbud (PLUS og/eller BASIS).

Det er gratis at deltage i musikskolens hold-tilbud (fx kor, hørelære, Spil i Band, Snurretop, band, orkester), når man betaler for PLUS- eller BASIS-undervisning.

Delvis økonomisk friplads

Delvis økonomisk friplads betyder, at man får nedsat sin elevbetaling med 50%. Det er muligt at søge om delvis økonomisk friplads ved at indsende din seneste årsopgørelse, hvis den samlede husstandsindkomst er under 370.966 kr. Vær opmærksom på at det er den samlede husstandsindkomst, altså for alle over 18 år på husstanden, som skal indgå i beregningen.
Husk at der skal søges i begyndelsen af hver sæson. Den delvise friplads overføres ikke automatisk fra den tidligere sæson.

Søges der om friplads efter sæsonstart, vil fripladsen først træde i kraft fra næste opkrævning. Fripladsordningen er altså ikke med tilbagevirkende kraft. Kontakt musikskolens kontor for yderligere informationer.

 

Betaling for undervisning

Betaling for undervisning sker via Odense Kommune på de indbetalingskort, der fremsendes til din e-boks. De kan betales i pengeinstitutter eller på posthuset, og der er mulighed for at tilmelde betalingerne til PBS. Elevbetaling opkræves på 1, 9 eller 11 rater for en hel sæson, og første rate er pålagt et administrationsgebyr på 100 kr. I administrationsgebyret er medregnet bidrag til fx CopyDan og KODA.