Spring til indhold

Priser og betaling for musikundervisning

Her kan du se, hvad det koster at gå i Odense Musikskole.

Dekorationsbillede

Priser for musikundervisning i sæson 2024-2025

 

Pris for SOLO-undervisning (Instrument SOLO)

640 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for HOLD-undervisning (Instrument HOLD)

310 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for Kor / hørelære / Spil i Band / orkester / sammenspil

145 kr. pr. måned i 9 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

OBS Disse tilbud er gratis, hvis man allerede betaler for SOLO- eller HOLD-undervisning i musikskolen

Pris for Musikklasse

145 kr. pr. måned i 11 måneder + 100 kr. årligt i administrationsgebyr

Pris for Musikalsk legestue om lørdagen

475 kr. for et forløb med 8 undervisningsgange i foråret eller efteråret

 

-------------------------------------------------------------

 

Der kan derudover være deltagerbetaling på enkelte arrangementer i løbet af året fx orkesterstævne, TIVOLI-tur og rytmisk sammenspilsdag.

 

Søskenderabat og flerfagsrabat

Der er søskenderabat ved Instrument SOLO- og Instrument HOLD-undervisning (rabat i alt 154 kr. pr. måned). Der er flerfagsrabat på 154 kr. pr. måned, hvis man går til mere end et undervisningstilbud (Instrument SOLO og/eller Instrument HOLD).

Det er gratis at deltage i musikskolens øvrige større fælles musik-tilbud (fx kor, hørelære, Spil i Band, Snurretop, band, orkester), når man betaler for Instrument SOLO- eller Instrument HOLD-undervisning.

Delvis økonomisk friplads

Delvis økonomisk friplads betyder, at man får nedsat sin elevbetaling i musikskolen med 50% Den delvise friplads gælder for både den månedlige betaling for undervisningen, eventuel instrumentleje og betaling for særlige aktiviteter og arrangementer.

Man kan få bevilget delvis økonomisk friplads, hvis den samlede årlige husstandsindkomst (dvs. at alle i husstanden over 18 år indgår i beregningen) er under 400.146 kr.

Der skal søges i begyndelsen af hver sæson, da den delvise friplads ikke overføres automatisk fra den tidligere sæson.

Søges der om friplads efter sæsonstart, vil fripladsen først træde i kraft fra næste opkrævning. Fripladsordningen er altså ikke med tilbagevirkende kraft. 

Søg om delvis økonomisk friplads ved at indsende din seneste årsopgørelse eller anden dokumentation for indtægt via musikskolens Digital Post.

Du er altid velkommen til at kontakte musikskolens kontor for yderligere informationer.

 

Opkrævning af betaling for undervisning

Betaling for undervisning sker via Odense Kommune på de indbetalingskort, der fremsendes til din e-boks. De kan betales i pengeinstitutter eller på posthuset, og der er mulighed for at tilmelde betalingerne til PBS. Elevbetaling opkræves på 1, 9 eller 11 rater for en hel sæson, og første rate er pålagt et administrationsgebyr på 100 kr. I administrationsgebyret er medregnet bidrag til fx CopyDan og KODA.

 

Praksis for tilbagebetaling af aflyst undervisning

Når undervisningsåret er gået, opgør musikskolen antallet af undervisningsgange.

Hvis der er tale om ekstraordinært stort lærerfravær i løbet af året (fx ved længerevarende sygdom), kan der blive tale om en refusion. Der udbetales dog kun refusion, såfremt der ikke er sat en vikar på undervisningen.

 

Sæsonlængde og antal undervisningsgange

Musikskolens undervisning er med enkelte undtagelser placeret inden for de uger, hvor der er undervisning i folkeskolerne jævnfør Odense Kommunes ferieår.

Instrumentalundervisningen begynder typisk den første uge, hvor skolerne har undervisning.

Sammenspilsundervisningen begynder typisk i slutningen af august eller starten af september.

Den første uge af januar (uge1) er der ingen undervisning pga. fælleskursus for alle lærerne. Den sidste uge af folkeskolernes skoleår i juni (ugen inden skolernes sommerferie) er der ingen undervisning pga. skemalægning til den kommende sæson.

Instrumentalundervisningen (Instrument SOLO og Instrument HOLD) finder sted minimum 35 gange afhængig af ugedag (det kan variere på grund af helligdage).

Sammenspilsundervisningen (fx kor, hørelære, orkester mm.) finder sted 29-31 gange tilsvarende afhængig af ugedag.

Undervisningen kan omlægges, så eleverne deltager i fælles undervisning, projekter og koncerter enkelte gange om året i stedet for den ugentlige lektion.