Spring til indhold

Kulturskolen i Vollsmose

Odense Musikskole har startet kulturskoleaktiviteter for børn i Vollsmose i samarbejde med skolerne og daginstitutioner i Vollsmose.

Børn maler i Kulturskolen i Vollsmose

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilliget 1.020.000 kr. fra puljen "Kultur i udsatte boligområder" til det treårige projekt "Kulturskolen i Vollsmose".

 

Aktiviteter i Kulturskolen i Vollsmose

I 2021 startede projektet 'Kulturskolen i Vollsmose' op med de første aktiviteter bl.a. 'Kulturklubben'.

 

Kulturklubben - et kreativt fællesskab og frirum

Kulturklubben er et kreativt værksted lige efter skoletid for børn, der går i 4. klasse og bor i Vollsmose.

 

Aktiviteten er gratis og foregår tirsdag eftermiddag kl. 13.45-15.15 på Odinskolen.

Kulturklubben startede første gang i efteråret 2021 og deltog med en lille forestilling ved Sommerkulturevent 1. juni 2022 på Nørregaards Teater.

 

I Kulturklubben møder børnene en fast kunstnere og to unge tutorer med tilknytning til Vollsmose, der hjælper med at skabe en god stemning og et kreativt rum.

 

 

Kunstneriske projektforløb i daginstitutioner

I efteråret 2021 blev et projektforløb med musik gennemført i Evigglad Børnehus.

I efteråret 2022 er der planer om et forløb med Kildegården Børnehus med fokus på billedkunst.

 

Hvert år ønsker vi at lave projektforløb med førskolebørn i Vollsmoses daginstitutioner.

 

Et projektforløb kan være en koncentreret uge med besøg af 1-2 kunstnere hver dag og en afsluttende event/fernisering.

Det kan også være et forløb over flere uger med kunstnerbesøg 1-2 formiddage om ugen.

 

Ønsker du at høre mere om projektet og muligheden for, at vi kommer i din dagsinstitution, så kontakt projektkoordinatoren.

 

Kortfilm om Kulturskolen i Vollsmose

Herunder kan du se en kort film optaget i efteråret 2021 i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens procesevaluering.

Hør kulturtutorerne Ibrahim og Yasmin fortælle om, hvorfor det giver mening for dem, at være med i dette projekt og mød projektleder Christina og musikunderviser Kristine fortælle om tankerne med projektet.

 

 

Presseomtale:

Foromtale af Sommerkulturevent (VollsmoseAvisen 1/6-2022 s. 10)

Vollsmoses mindste får en Kulturskole (VollsmoseAvisen 24/3-2021)

 

 

Om projektet 'Kulturskolen i Vollsmose'

Vi har fået midler til i 2021, 2022 og 2023 at metodeudvikle projektet og starte kulturskoleaktiviteter op i Vollsmose.

 

Torsdag 4. marts 2021 afholdt Slots- og Kulturstyrelsen et webinar, hvor parterne bag projektet fortalte om tanker og planer.

Læs om webinarer/projekter, der har modtaget støtte fra puljen "Kultur i udsatte boligområder".

 

Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen i ansøgningen. Eller læs et sammendrag herunder.

'Kulturskolen i Vollsmose' - Ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen

 

 

Tankerne med projektet 'Kulturskolen i Vollsmose

Ambitionen med ”Kulturskolen i Vollsmose” er at vække interesse hos børn og øge deres engagement i at udfolde sig kunstnerisk og deltage aktivt i kulturelle fællesskaber i lokalområdet.

Projektet bygger på erfaringer fra pilotprojektet Ghet2gether og er et kulturelt eksperimentarium, der undersøger didaktiske og kunstneriske metoder for en målgruppe, der ikke i udgangspunktet deltager i kulturtilbud. Det er børnenes egen fortælling og kreativitet, der skal være drivkraft og smitte af på de kunstneriske og kulturelle praksisser samt give en oplevelse af, at deres kunstneriske stemme har ret. Børnene bliver inddraget gennem dialog, demokratiske og dannende processer, som tager afsæt i at kunne udtrykke sig gennem musisk udfoldelse.

Undervisningen varetages af kunstnerisk uddannede medarbejdere og tilrettelægges i tæt samarbejde med pædagogiske medarbejdere fra daginstitutionerne og SFO. For at gøre det nemt og trygt følges børnene fra deres daglige skolegang og SFO af kendte voksne til værkstedsaktiviteten. Undervisningen foregår i en ramme, hvor det sociale og det faglige går op i en højere enhed.

Der tilbydes fra foråret 2021 én årlig projektuge i hver af de fire daginstitutioner. Derudover er der et tilbud om at deltage i fire kulturværksteder (musik, dans, drama og billedkunst) på den lokale folkeskole ugentligt umiddelbart efter skoletid i ca. 4. mdr. pr. halvår. Målgruppen for aktiviteterne er børnehavebørn i alderen 3-6 år og skolebørn fra 0.-6. klasse.

Bag projektet står områdets to skoler og fire daginstitutioner samt Odense Musikskole som projektkoordinator og kunstnerisk tovholder i samarbejde med Det Fynske Kunstakademi, Det Kongelige Teater Balletskolen Odense samt et teater i Odense.

De boligsociale aktører (de to skoler og daginstitutionerne) sikrer den lokale forankring og bidrager med uundværligt kendskab og netværk til boligområdets beboere. Det er en afgørende præmis, at den lokale viden skal bringes i spil og være med til at sikre et tilpasset, relevant og på sigt bæredygtigt kulturtilbud i området.