Spring til indhold

Kulturskolen i Vollsmose

Odense Musikskole tilbyder gratis kulturskoleaktiviteter for børn og unge i samarbejde med skoler, ungdomscenter og daginstitutioner i Vollsmose.

Børn maler i Kulturskolen i Vollsmose

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilliget 1.020.000 kr. fra puljen "Kultur i udsatte boligområder" til det treårige projekt "Kulturskolen i Vollsmose".

 

Kulturskolen har til formål at give børn og unge fra 3-16 år et lettilgængeligt møde med kunstnerisk udfoldelse i trygge rammer tæt på deres hjem.

 

Projektet har arbejdet med forskellige aktiviteter fra korte projekter i børnehuse til et fast fritidstilbud på den lokale skole og længere workshops for børn og unge på det lokale ungdomscenter.

 

Hvert halvår har budt på en event med forskellige kulturelle indslag fra områdets kulturtilbud.

 

Aktiviteter i Kulturskolen i Vollsmose

I 2021 startede projektet 'Kulturskolen i Vollsmose' op med de første aktiviteter bl.a. 'Kulturklubben'.

 

Kulturklubben - et kreativt fællesskab og frirum

Kulturklubben var et kreativt værksted lige efter skoletid for børn fra 4. klasse, der gik på den lokale skole Odinskolen.

 

Kulturklubben blev forsinket af Corona startet op i efteråret 2021 og forløb i skoleåret 21/22 og 22/23.

Børnene deltog med en lille forestilling ved Sommerkulturevent 1. juni 2022 på Nørregaards Teater, og igen dec. 2022 og maj 2023.

 

I Kulturklubben mødte børnene en fast musikpædagog og to unge tutorer med tilknytning til Vollsmose, der hjalp med at skabe en god stemning og et kreativt rum. Børnene arbejde både med musik, teater, billedkunst og dans.

 

Kunstneriske projektforløb i daginstitutioner

Projektforløbene henvender sig til førskolebørn i Vollsmoses daginstitutioner.

 

Et projektforløb kan være en koncentreret uge med besøg af 1-2 kunstnere hver dag og en afsluttende event/fernisering.

Det kan også være et forløb over flere uger med kunstnerbesøg 1-2 formiddage om ugen.

 

I efteråret 2021 blev et projektforløb med musik gennemført i Evigglad Børnehus.

I efteråret 2022 blev en koncentreret kunstuge afholdt i Kildegården Børnehus med fokus på billedkunst, identitet og portrættegninger.

I foråret 2024 er der planer om et kunst-drama-natur-forløb i Kildegården Børnehus.

 

Vi søger lige nu et børnehus til et gratis kunst-drama-natur-forløb, der skal afvikles i første halvår af 2024.

Ønsker du at høre mere om projektet og muligheden for, at vi kommer i din dagsinstitution, så kontakt projektkoordinatoren.

 

Vocal Workshop - kun for piger

I efteråret 2023 startede et fritidstilbud om gratis sangundervisning i samarbejde med Ungdomscenter Camp U.

To dygtige sangelever fra Musikalsk Grundkursus Fyn underviser unge piger fra 5.-9. klasse i sang og korsang hver onsdag kl. 16-17.

 

Forløbet genstarter i 2024 fra 28. februar til 8. maj.

Tilbuddet er gratis og man kan bare dukke på.

 

Kortfilm om Kulturskolen i Vollsmose

Herunder kan du se en kort film optaget i efteråret 2021 i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens procesevaluering.

Hør kulturtutorerne Ibrahim og Yasmin fortælle om, hvorfor det giver mening for dem, at være med i dette projekt og mød projektleder Christina og musikunderviser Kristine fortælle om tankerne med projektet.

 

 

Presseomtale:

Foromtale af Sommerkulturevent (VollsmoseAvisen 1/6-2022 s. 10)

Vollsmoses mindste får en Kulturskole (VollsmoseAvisen 24/3-2021)

 

 

Om projektet 'Kulturskolen i Vollsmose'

Vi har fået midler til i 2021, 2022 og 2023 at metodeudvikle projektet og starte kulturskoleaktiviteter op i Vollsmose.

Projektet er blevet forsinket blandt andet på grund af Corona-nedlukninger, hvorfor enkelte aktiviteter afvikles i foråret 2024.

 

Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen i den oprindelige ansøgning. Eller læs et sammendrag herunder.

'Kulturskolen i Vollsmose' - Ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen

 

 

Tankerne med projektet 'Kulturskolen i Vollsmose

Ambitionen med ”Kulturskolen i Vollsmose” er at vække interesse hos børn og øge deres engagement i at udfolde sig kunstnerisk og deltage aktivt i kulturelle fællesskaber i lokalområdet.

Projektet bygger på erfaringer fra pilotprojektet Ghet2gether og er et kulturelt eksperimentarium, der undersøger didaktiske og kunstneriske metoder for en målgruppe, der ikke i udgangspunktet deltager i kulturtilbud. Det er børnenes egen fortælling og kreativitet, der skal være drivkraft og smitte af på de kunstneriske og kulturelle praksisser samt give en oplevelse af, at deres kunstneriske stemme har ret. Børnene bliver inddraget gennem dialog, demokratiske og dannende processer, som tager afsæt i at kunne udtrykke sig gennem musisk udfoldelse.

Undervisningen varetages af kunstnerisk uddannede medarbejdere og tilrettelægges i tæt samarbejde med pædagogiske medarbejdere fra daginstitutionerne og SFO. For at gøre det nemt og trygt følges børnene fra deres daglige skolegang og SFO af kendte voksne til værkstedsaktiviteten. Undervisningen foregår i en ramme, hvor det sociale og det faglige går op i en højere enhed.

Der tilbydes fra foråret 2021 én årlig projektuge i hver af de fire daginstitutioner. Derudover er der et tilbud om at deltage i fire kulturværksteder (musik, dans, drama og billedkunst) på den lokale folkeskole ugentligt umiddelbart efter skoletid i ca. 4. mdr. pr. halvår. Målgruppen for aktiviteterne er børnehavebørn i alderen 3-6 år og skolebørn fra 0.-6. klasse.

Bag projektet står områdets to skoler og fire daginstitutioner samt Odense Musikskole som projektkoordinator og kunstnerisk tovholder i samarbejde med Det Fynske Kunstakademi, Det Kongelige Teater Balletskolen Odense samt et teater i Odense.

De boligsociale aktører (de to skoler og daginstitutionerne) sikrer den lokale forankring og bidrager med uundværligt kendskab og netværk til boligområdets beboere. Det er en afgørende præmis, at den lokale viden skal bringes i spil og være med til at sikre et tilpasset, relevant og på sigt bæredygtigt kulturtilbud i området.

 

Med støtte fra...:

Torsdag 4. marts 2021 afholdt Slots- og Kulturstyrelsen et webinar, hvor parterne bag projektet fortalte om tanker og planer.

Læs om flere projekter, der har modtaget støtte fra puljen "Kultur i udsatte boligområder".

 

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen (hovedtilskud) og Spar Nord Fonden og fungerer i et samarbejde mellem Odense Musikskole, MGK Fyn, MUSAK Odense, Odinskolen, HCA-Seden-Agedrup Børneinstitution, UngOdense, Nørregaards Teater, Odense Dramaskole m.fl.