Spring til indhold

Udmeldelse fra Odense Musikskole

Her kan du læse, hvordan du melder dig ud af musikskolen - udmeldelsen skal ske skriftligt pr. mail til musikskolens kontor.

Dreng med cello surmuler

Udmeldelsesvarsel

Udmeldelse af Odense Musikskole sker med løbende måned plus en måned.

Det vil sige, at sker udmeldelsen fx i januar, hæfter man for betaling i januar og februar.

For lørdagsskolen gælder tilmelding og betaling for et halvt år ad gangen. Deltagerbetaling refunderes ikke ved udmeldelse.

 

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse skal altid ske skriftligt til musikskolens kontor med følgende oplysninger:
• Elevens navn
• Fag / Instrument 
• Lærerens navn 
• Eventuel udmeldelsesgrund

Send din udmeldelse pr. mail til: odensemusikskole.buf@odense.dk

eller Odense Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C

Hold- og gruppeundervisning

Særligt for hold- og gruppeundervisning gælder, at såfremt der ikke er nok tilmeldinger til et hold eller gruppeundervisningstilbud, vil undervisningstiden blive reduceret eller holdet blive lukket efter bindingsperiodens ophør.

Orlov fra musikskolen

I særlige tilfælde giver musikskolen orlov til elever, der skal på efterskole eller lignende. Kontakt musikskolen for yderligere information.