Spring til indhold

Time- og fagfordeling på MGK

Et 3-årigt MGK-forløb består som udgangspunkt af 300 lektioner à 45 minutter pr. skoleår.

Ung pige synger i mikrofon fra Musikalsk Grundkursus Fyn Turné
Foto: Ivik Brandt

Hvis eleven ønsker at strække MGK-forløbet i 4 eller 5 år, tilrettes det samlede timetal under hensyntagen til dette, dog således, at den enkelte ikke har krav på mere end 900 lektioner i det samlede MGK-forløb.

Et normalt elevårsværk fordeles således:

  • Instrumental fagblok 70 lektioner (hovedfag og bifag mv., heraf hovedfag dog mindst 48 lektioner).
  • Teoretisk fagblok 90 lektioner.
  • Praktisk fagblok 120 lektioner.
  • Valgfagsblok 20 lektioner.

Én lektion er 45 min.

 

Der kan være en vis variation inden for linjerne.

 

MGK-ledelsen kan efter ansøgning fra eleven og efter MGK-ledelsens vurdering øge timetallet indenfor de discipliner, hvor det skønnes nødvendigt.

 

Hvis en elev ønsker at strække sit MGK-forløb længere end 3 år, skal eleven tilkendegive dette allerede ved MGK-forløbets start. Det gælder også, hvis MGK-forløbet ønskes i tilknytning til en gymnasial ungdomsuddannelse.

 

MGK-ledelsen kan, efter ansøgning fra eleven, fordele det samlede timetal indenfor de discipliner, hvor det skønnes nødvendigt.

 

Studieordning for MGK

Find studieordningen for MGK her