Spring til indhold

Generel information om musikskolen

Her kan du læse generel information om at spille i musikskolen.

Sæsonlængde

Musikskolens undervisning er placeret inden for de uger, hvor der er undervisning i folkeskolerne jævnfør Odense Kommunes ferieår.

Instrumentalundervisningen starter typisk den første uge, hvor skolerne har undervisning.

Sammenspilsundervisningen starter typisk slut august/start september.

Den første uge af januar (uge1) er der ingen undervisning pga. fælleskursus for alle lærerne. Den sidste uge af folkeskolernes skoleår lige (ugen inden skolernes sommerferie i juni) er der ingen undervisning pga. skemalægning til kommende sæson.

Instrumentalundervisningen finder sted 35-37 gange afhængig af ugedag (det kan variere på grund af helligdage).

Sammenspilsundervisningen finder sted 29-31 gange tilsvarende afhængig af ugedag.

Undervisningen kan omlægges, så eleverne deltager i fælles undervisning og projekter enkelte gange om året i stedet for den ugentlige lektion.

 

Praksis for tilbagebetaling af aflyst undervisning

Når undervisningsåret er gået, opgør musikskolen antallet af undervisningsgange.

Hvis der er tale om ekstraordinært stort lærerfravær i løbet af året (fx ved længerevarende sygdom), kan der blive tale om en refusion. Der udbetales dog kun refusion, såfremt der ikke er sat en vikar på undervisningen.

 

Mulighed for undervisning i skoletiden

Med den seneste skolereform blev det muligt at tilbyde musikskoleundervisning indenfor folkeskolens undervisningstid. Det kan ske efter aftale mellem eleven, forældrene og skolelederen.

Du kan læse mere i Kulturministeriets orientering og vejledning om samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler i medfør af folkeskolereformen.